สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

   สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Education Expo 2018″ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต เพื่อประชาสัมพันธ์เเละแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จ.ปทุมธานี

 

 

***********************************************