สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์  ให้การต้อนรับ  Mr.Olivier Chansou , ENAC’s President และ Mr.Pierre Lahourcade , International & Development Director ในโอกาสมาเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการที่เกิดจากบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน (MOU ENAC-CATC)  การวางแผนโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระหว่างปี 2019-2020  และความร่วมมือเพื่อยกระดับการเป็นสมาชิก TRAINAIR PLUS ของ สบพ. สู่การเป็น Regional Training Centre of Excellence (RTCE) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ

 

            CATC Attends Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) Meeting.

           On November 7, 2018 at Auditorium 1, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with executives and instructors welcomed Mr.Olivier Chansou , ENAC’s President and Mr.Pierre Lahourcade , International & Development Director as they came to attend a meeting on ENAC-CATC MOU, the project planning for the future between 2019-2020, and on cooperation to upgrade CATC’s TRAINAIR PLUS to the Regional Training Center of Excellence (RTCE).

 

 

 

***********************************************