สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการ “Dreams soar  บินสุดฟ้า อย่าหยุดฝัน by Pilot Shaesta Waiz ” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลายได้เห็นถึงความสามารถของสตรี แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถเป็นนักบินได้ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์  STEM (Science, Technology, Engineering and Math : STEM)  โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นตัวแทน สบพ. เปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

 

        โครงการ “Dreams soar บินสุดฟ้า อย่าหยุดฝัน by Pilot Shaesta Waiz ” ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การเเสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบิน  การชมวิดีทัศน์สัมภาษณ์กัปตัน SHAESTA WAIZ  นักบินพลเรือนหญิงชาวอัฟกานิสถานคนแรก  การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอุตสาหกรรมด้านการบิน  การสัมภาษณ์พิเศษนักบินหญิง และศิษย์การบินหญิง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจาก สบพ. ในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 105 ที่มาร่วม    ให้คำแนะนำพร้อมเล่าประสบการณ์ด้านการทำงานในองค์กรด้านการบิน

 

        ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน พร้อมพนักงาน และนักศึกษา ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. พร้อมแนะแนวหนทางสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการบินในอนาคตต่อไป

 

 ***********************************************