สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

             สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Dek-D’S TCAS Fair เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษารูปแบบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของสถาบันการบินพลเรือน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง