สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการงาน Dek-D’S TCAS Fair เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

 

 

CATC Participates in Dek-D’S TCAS Fair.

 

 

 

          On October 6, 2018, at BITEC Bangna, CATC participated in Dek-D’S TCAS Fair to promote and introduce its ground and air courses offered to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation as well as information on the admission criteria. The event generated much interest among secondary school students and the public.

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง