สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการงาน Dek-D’S TCAS Fair 2020

CATC Arranges an Exhibition for the Dek-D’S TCAS Fair 2020.

 

       สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Dek-D’S TCAS Fair เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สบพ. และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพฯ

      The Civil Aviation Training Center (CATC) arranged an exhibition in the Dek-D’S TCAS Fair in order to conduct the press releasing activity and disseminate information on the CATC’s admission to the new students in the academic year of 2021. In addition, the CATC’s ground and air programs were introduced to high school students and people who were interested in studying further at the undergraduate level. The Dek-D’S TCAS Fair was held on October 31, 2020, at the Union Mall, Bangkok.         

 

 

 

 ********************************************* 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง