สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                  สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Dek-D’S TCAS Fair เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

 

 

 

***********************************************