สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

 

          ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 -10 เมษายน 2564 โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ และให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเข้าร่วมงาน

          งาน The World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition (BIE) โดย World Expo 2020 Dubai จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “CONNECTING MIND, CREATING THE FUTURE” หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” โดยการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โอกาส (Opportunity) การขับเคลื่อน (Mobility) และ ความยั่งยืน (Sustainability)

           ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ในโซน Mobility ภายใต้แนวคิด “Mobility for the future การขับเคลื่อนสู่อนาคต” เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องไปกับแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0 รวมถึงแนวคิดทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การเดินทาง การสำรวจ ระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hubs) และประตูสู่ธุรกิจการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต โดยได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับอาคารแสดงประเทศไทยกว่า 4,800 ตร.ม.

           ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศความพร้อมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ     “อาคารแสดงประเทศไทย” ภายในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 -10 เมษายน 2564 หวังประกาศศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลของ ประเทศไทยให้ทั่วโลกรับรู้พร้อมเนรมิตอาคารแสดงประเทศไทยภายใต้แนวคิดMobility for the future การขับเคลื่อนสู่อนาคตโดยเลือกพวงมาลัยเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการต้อนรับที่จริงใจเผยไทยเข้าร่วมงานต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 หรือกว่า 140 ปีคาดมีผู้เข้าร่วมชมไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านคนมั่นใจส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศดันการท่องเที่ยวการลงทุนและการส่งออกของไทยเติบโตสูงขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง