สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษาทุึกท่าน ร่วมประชันความสามารถ การแข่งขันร้องเพลง และการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2557 ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ http://www.rmutk.ac.th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง