สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

Address

Direction

1032/355 Phaholyothin Road
Chomphon Jatujak
Bangkok 10900 
Tel. 66-0-2272-5741-4 
Fax 66-0-2272-5288
  Mo Chit Station
  Jatujak Station
  
Bus: 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 108, 122, 126, 134, 136, 138, 145, 182, 188
Air-Condition Bus: 3, 28, 29, 34, 39, 44, 59, 63, 77, 104, 126, 134, 138, 145, 157, 177, 502, 503, 509, 510, 512, 517, 524, 529

  13.800647,100.553761