ประกาศกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติของผู้ขอมีใบอนุญาตฯกับอากาศยานเฉพาะแบบ (Certificate Type Rating) รุ่นที่ 5-8

ดาว์นโหลดใบสมัคร

 

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 032 520332, 032 522746 กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน