ประกาศกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติของผู้ขอมีใบอนุญาตฯกับอากาศยานเฉพาะแบบ (Certificate Type Rating) รุ่นที่ 2

ดาว์นโหลดใบสมัคร

ใบแจ้งการรับชำระเงิน Bill Payment (Teller Payment)

 

ขั้นตอนการชำระเงินด้วย Bill Payment (Teller Payment)

 

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 032 520332, 032 522746 กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน