สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

           เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยพนักงาน ได้เข้าร่วมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์เนื้อหาของร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้น Certificate Program in Ground Support Equipment Maintenance (GSEM) ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นโดย สอต. ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานมาเข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการวิพากย์หลักสูตรครั้งนี้ประกอบด้วย

 1) คุณ ศรันย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2) คุณก้องเกียรติ ดำรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากรและฝึกอบรม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

3) คุณวิลาสินี วิจารณบุตร ตำแหน่ง ผู้จัดการกองธุรการและสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

4) คุณ ภัชรพล เลาหสุรโยทิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

5) คุณ นิโรธ อัมระรงค์ ตำแหน่ง Director of Maintenance และผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แบ็กซ์ บริการภาคพื้น จำกัด

6) คุณ Kevin Robins ตำแหน่ง Director of Ground Services Equipment Maintenance และผู้บริหารจากบริษัท Bangkok Flight Service (BFS)

7) คุณ Youichi Hirai ตำแหน่ง Director of Head Office และผู้บริหารจากบริษัท Airport Ground Power Corporation Japan (AGP) 

8) คุณ Yoshiko Tsuji ตำแหน่ง Managing Director และผู้บริหารจากบริษัท Airport Ground Power Thailand (AGPT)

9) อาจารย์ ปุณเมธ เพชรเกษมธรรม ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบินสถาบันการบินพลเรือน

          โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมนาเชิงปฏิบัติการณ์ในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทำร่างหลักสูตร GSEM ที่จะใช้ยื่นเป็นต้นแบบในการขอรับการรับรองมาตรฐานในสาขาวิชาชีพทางด้านการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยให้ สบพ. สามารถผลิตช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้นที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ช่วยยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไทยออกมารองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางด้านการบินของประเทศไทยและของโลก โดยในอนาคตอันใกล้นี้ทางบริษัท AGP Corporation จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ให้บริการในงานบริการภาคพื้นที่สนามบินหลักๆในประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น Narita Interenational Airport และ Hadeda International Airport รวมทั้ง Kanzai International Airport จะเข้ามาทำการคัดเลือกบุคลากรในสาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้น ที่จบจาก สบพ. เข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำลังมีความขาดแคลนแรงงานด้านนี้อยู่ถึง 2,000 อัตรา โดยล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งออกกฎหมายผ่อนปรนให้สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้แล้ว

 

 

***********************************************