สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศรายชื่อและที่นั่งรับในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เข้าสู่เว็ปไซต์ (URL)

 https://drive.google.com/file/d/1sq6T7VPjACfAkibgKmbhN7TMg_nYvUUa/view?usp=sharing

หรือสแกนบาร์โคดด้านล่างนี้

 

แบบตอบรับพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เข้าสู่เว็ปไซต์ (URL) 

https://docs.google.com/forms/d/1a6U1C-BU-MVtXZQjp1fAwoJeGvWD_gqIIFtsn5iJqPw/edit?usp=sharing

หรือสแกนบาร์โคดด้านล่างนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง