สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้ว่าการ สบพ. Mr. Simon Shale ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท Senior Aerospace (Thailand) จำกัด นำคณะผู้บริหารเข้าพบพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. โดยมีนายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช หัวหน้าสำนักงานฯ อู่ตะเภา (สอต.) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ รวมทั้งร่วมประชุมหารือถึงรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่บริษัท Senior Aerospace (Thailand) จำกัด จะร่วมลงนามกับ สบพ. เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานขึ้นในประเทศไทย ซึ่ง สบพ. จะเป็นสถาบันการศึกษาแรกที่จัดให้มีการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีการพูดคุยในประเด็นการให้ทุนการศึกษาแก่ครูวิชาภาคพื้นในสังกัด สอต. เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ประเทศอังกฤษต่อไป โดยทั้งสองหน่วยงานได้กำหนดให้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่สโมสรกองทัพบก ซึ่งจะมีพิธีลงนามพร้อมกับอีกสามหน่วยงาน ประกอบด้วย บริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศส, บริษัท Triumph Aviation Services Asia (TASA), และ บริษัท Triumph Structure (TS)

 

CATC Welcomes CEO of Senior Aerospace (Thailand) Co., Ltd. and the Management Team.

 

      On January 7, 2019, at CATC President’s meeting room, CEO of Senior Aerospace (Thailand) Co., Ltd., Mr. Simon Shale and the management team met with CATC President, RAdm. Piya Atmungkun. Mr.Shale was welcomed by, Head of U-Tapao Office, Mr. Yotsanan Korsakulpanich and the staff member. The purpose of the meeting was to discuss details on the Memorandum of Understanding on cooperation between Senior Aerospace (Thailand) Co., Ltd. and CATC to jointly develop aircraft parts production personnel in Thailand and CATC would be the first educational institution that provides training in such field.  In addition, there was a discussion on granting scholarships to the ground school instructors in U-tapao in order to continue their studies in aircraft design and manufacturing in the United Kingdom. Both Senior Aerospace and CATC have set up a signing ceremony on January 28, 2019 at the Army Club. Also joining the signing ceremony were three other companies including Airbus, France, Triumph Aviation Services Asia (TASA), and Triumph Structure (TS).

 

 

***********************************************

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง