สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

             ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร เเละคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Saichon Pingsakul, Senior Director – Operation Support Department Mr.Deth Moeun, Director – Personal Licensing Department และคณะผู้ทำงานจาก Cambodia Air Traffic Service Co.,Ltd (CATS) และ State Secretariat of Civil Aviation (SSCA) ในโอกาสมาปรึกษาหารือทางวิชาการร่วมกัน พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ เเละทิศทางในการดำเนินงาน รวมถึงเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายใน สบพ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

CATC Welcomes CATS and SSCA

 

 

        On April 26, 2018, CATC, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, executives and instructors welcomed Mr.Saichon Pingsakul, Senior Director – Operation Support Department Mr.Deth Moeun, Director – Personal Licensing Department, staff from Cambodia Air Traffic Service Co.,Ltd (CATS) and State Secretariat of Civil Aviation (SSCA) as they came for academic consultation, talking about the vision and direction of the project operation including comments on the various aspects. The visitors visited CATC classrooms and studied how education management.

 

 

 

***************************************