สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ  Mr. Jae hun Lee, Managing Director , CATC  Korea Airports Corporation  ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์เเละทิศทางในการดำเนินงาน รวมถึงเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนภายใน สบพ. เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป  เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2561   ณ ห้องประชุม  200 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Welcomed CATC  Korea Airports Corporation.

 

        On August 31, 2018, at CATC meeting room 200, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with the executives and instructors welcomed Mr. Jae Hun Lee, Managing Director, CATC Korea Airports Corporation as he came to participate in the meeting on academic cooperation, vision and direction of the operation. The team also visited the training classrooms within CATC in order to be the guideline for further academic cooperation in the future.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง