สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดงานกีฬาสี CATC GAMES 2019     CATC Organizes the Sports Event, CATC GAMES 2019.

         

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในงานกีฬาสี CATC GAMES 2019 พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ กรุงเทพฯ

 

        RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, presided over the sports event, CATC GAMES 2019, and presented awards to students. In the event, executives and instructors attended the CATC GAMES 2019, on November 8, 2019, at the Railway Technical School, Bangkok.

***********************************************