สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           

     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้แทน บริษัท โบอิง จำกัด (มหาชน) (The Boeing Company) และคณะที่ปรึกษาโครงการ EEC ในโอกาสมาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินแห่งที่ 2 ของ สบพ. ณ ศูนย์ฝึกการบิน โดยมี นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สบพ. และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2560 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

  *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง