สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะ Boeing Commercial Airplanes ในโอกาสมาปรึกษาหารือรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะด้านหลักสูตรการผลิตบุคลากรทางด้านการบิน และแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 200 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

*********************************************** 

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง