สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

      กระทรวงคมนาคม ร่วมกับศูนย์บัญชาการประสานงานจิตอาสา 904 การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของกระทรวงคมนาคม ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ สะอาด สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ในโอกาสนี้ พนักงานงานสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

        Ministry of Transport, 904 Volunteer Coordinating Center, State Railway of Thailand co-organized the 1st big cleaning volunteer activity to support the 904 volunteer project of the Ministry of Transport. This is to keep various areas in communities clean and beautiful. The event was held on Tuesday, September 24, 2019 at Bangkok Railway Station (Hua Lamphong) and also present were CATC staff.

 

 

 

***********************************************