สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

     พลเอก ประยุทธิ์ จันทรืโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์(Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) ภายในงานจะมีการจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการถ่ายทอดเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมพาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

     ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสาถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 

CATC Joins Big Bang, our Country, our Future Event.

 

 

        General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, presided over the Big Bang, our Country, our Future event. The event featured exhibitions and activities on national strategy and took place between January 30- February 1, 2019 at Central World Department Store, Bangkok.

        Also present at the event was CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN.

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง