สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       วันที่  8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 พลอากาศตรี ปีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน เเละคณะทำงาน ให้การต้อนรับ พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และคณะผู้บริหารจาก สบพ.โดยได้นำเสนอแผนการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมของ BATC ในการจัดตั้งโรงเรียนการบิน ณ สนามบินสุโขทัย จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานในส่วนที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน พร้อมนำชมอาคารเรียนชั่วคราว ที่พักศิษย์การบินและสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการจอดอากาศยานและทำการฝึกบินบริเวณสนามบินสุโขทัย ก่อนการพิจารณาการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน และ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ในอนาคตต่อไป

       On February 8 – 9, 2020, Air Vice Marshal Peekorn Preemaneesith, Director of Flight Operations, and his team, took an opportunity to welcome RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC and CATC executives. On the occasion, the BATC’s implementation plans and preparedness for the establishment of the flying school at the Sukhothai Airport were presented. Then, the relevant parties attended the meeting to discuss and exchange guidelines in academic cooperation between the 2 parties, CATC and BATC, in order to create benefits and reduce operation costs in the part which could collaboratively use resources together. The study visit was taken, from visiting the contemporary buildings for learning, residences of student pilots, and surveying the areas for aircraft parking and flying training at the Sukhothai Airport. The meeting and study visit were implemented before the consideration of making the memorandum of understanding (MOU) on academic operations between CATC and Bangkok Air Aviation Training Center (BATC) Company Limited, in the future

 

***********************************************