สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายเจน หน่อท้าว ผู้อำนวยการกองซ่อมอากาศยาน สบพ. เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Knowledge in Aircraft Maintenance รุ่นที่ 1 จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นบุคลากรครูอาชีวศึกษาในสาขาวิชาช่างอากาศยาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

*****************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง