สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post


 

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Knowledge in Aircraft Maintenance รุ่นที่1 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 5 – 9,19 – 23, 29 – 30 เมษายน และวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2560 รวม 15 วัน จำนวน 18 คน แบ่งเป็นทุนจาก สำนักงานอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จำนวน 2 คน, วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จำนวน 4 คน, วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน 3 คน, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 2 คน, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำนวน 3 คน, วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จำนวน 1 คน และทุนจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จำนวน 3 คน ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

************************************************