สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิพากษ์ร่างโครงสร้างหลักสูตร นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (B2) โดยมีผู้แทนจากสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสายการบิน เข้าร่วมการวิพากษ์ในการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ

 

 

CATC Holds a Workshop to Criticize the Curriculum Structure of the Aircraft Maintenance Engineer License in Avionics (B2) Course.

 

     On September 5, 2018 at the Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel, Samutprakarn, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening of a workshop to criticize the curriculum structure of the Aircraft Maintenance Engineer License in Avionics (B2) course. The workshop was also attended by representatives from the Civil Aviation Authority of Thailand and from various airlines.

 

 

***********************************************