สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   “การพัฒนาหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (B2) ตามมาตรฐาน EASA” ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เป็นผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวต่อไป ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน

 

CATC Holds Workshop on “the 1st Aircraft Maintenance Engineer License in Avionics (B2) Course Development in compliance with European Aviation Safety Agency (EASA) Standard”.

 

 

       On May 14-15, 2018, at Pinnacle Grand, Chomtien Hotel, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the workshop on “the 1st Aircraft Maintenance Engineer License in Avionics (B2) Course Development in compliance with European Aviation Safety Agency (EASA) Standard” attended by CATC executives, instructors and staff. The course was designed and developed by many qualified experts.

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง