สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดกิจกรรม “AVM MEET YOUR ADVISORS” 

CATC Arranges Activities for the “AVM MEET YOUR ADVISORS” Event.

 

         ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา กับกิจกรรม “AVM MEET YOUR ADVISORS” พูดถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการบิน การลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา ประวัติความเป็นมาของ สบพ. และการใช้ชีวิตในรั้วสถาบันการบินพลเรือน พร้อมเล่นเกมส์ตอบคำถาม การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการเรียนในหลักสูตรรายวิชาต่างๆของสถาบันการบินพลเรือนกำหนด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดโดย กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม 2 สบพ.กรุงเทพฯ

 

        Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division, CATC, presided over the event of welcoming new students (first-year-students) of the Aviation Management Programme (AVM), academic year 2020. Dr. Napapa Pataragamonepong, together with executives, lecturers, and students, attended the event, “AVM MEET YOUR ADVISORS”, and discussed the topics and issues regarding the Aviation Management Programme, registration by subject, CATC background, how to live a life in the CATC, playing games, questions and answers, and meeting with the CATC instructors to allow students to have guidelines on the study of various subjects as determined by CATC. The event and its activities were held by the Aviation Technical English Division, on June 29, 2020, at the Auditorium 2, CATC, Bangkok

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง