สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 9 สำหรับบุคลากรสังกัดจากกรมท่าอากาศยาน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน โดยจัดฝึกอบรมแบบชั้นเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เป็นรุ่นที่ 6 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference

ข่าวที่เกี่ยวข้อง