สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 2

CATC Holds the Opening Ceremony for the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 2.

 

           ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters)  รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 12 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 20 คน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

          Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division of CATC, presided over the opening ceremony for the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 2. The Course was held to train personnel working in the Airports of Thailand (AOT) Public Limited Company and the Course was conducted from March 1-12, 2021. There were 20 attendants in the Course. The opening ceremony was held on March 1, 2021, at the Rescue and Firefighting Department, Don Mueang International Airport, Bangkok.   

 

 

********************************************* 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง