สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 1

CATC Holds the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 1.

 

      ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters)  รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 25 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 20 คน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

        Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division, CATC, presided over the opening ceremony for the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 1, and gave an opening remark. The Course was opened for personnel working in the Airport of Thailand (AOT) PLC. The training was conducted from September 14 – 25, 2020. There were 20 participants in total in the Course. The Course opening event was on September 14, 2020, at the Rescue and Firefighting Department of the Suvarnabhumi Airport.         

 

 

***********************************************