สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการซ่อมบำรุงด้านการบิน (Aviation Maintenance Management)

CATC Holds a Special Lecture Event on Aviation Maintenance Management.

 

    กองวิชาบริหารการบิน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการซ่อมบำรุงด้านการบิน (Aviation Maintenance Management) ซึ่งได้เชิญวิทยากรพิเศษ นายบัญญัติ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด สำหรับบรรยายวิชา การจัดการซ่อมบำรุงด้านการบิน (Aviation Maintenance Management) เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง ความคิดให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 สถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

    Master of Management Programme, Aviation Management Division, CATC, held a special lecture event on aviation maintenance management. On the occasion, Mr. Banyat Hansakul was the guest speaker for the subject of aviation maintenance management. Mr. Banyat Hansakul is the Head of Engineering from Thai AirAsia Company Limited. The lecture was given to disseminate knowledge and exchange experiences, views and opinions with students studying in the Master of Management Programme, Class 7 and Class 8. The lecture event was held on August 30, 2020, at the Auditorium Building 1, Bangkok, CATC.         

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง