สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

               พันจ่าอากาศเอก เทพพิบูล จินาภรณ์ ครูวิชาภาคพื้น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Aviation Law & Regulations รุ่นที่ 6 ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม 1 ฝพค.ทอท.

 

***********************************************