สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         น.ต.จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aviation Law and Regulation รุ่นที่ 7 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 14 คน เป็นทุนจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony for Aviation Law and Regulation Course, Class 7.

 

 

             Sqn.Ldr.Chintawat Phetriang, Director, Aeronautical Service Training Center presided over the certificate presentation ceremony for Aviation Law and Regulation course, Class 7 held from September 24 to 28, 2018. The class was attended by 14 participants sponsored by King Power International Group Co., Ltd. and was held at King Power training room, Don Muang International Airport.

 

 

***********************************************