สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สบพ. ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Susan Kahwati, Senior Trade Commissioner Minister-Counsellor (Commercial) และคณะจาก Australian Trade and Investment Commission (Austrade) ประกอบด้วย ผู้บริหารจาก Aviation Australia, Fly Oz และ University of New South Wales (UNAW) Sydney ในโอกาสที่คณะดังกล่าวเดินทางมาร่วมงาน Australian Aviation Mission to Thailand 2018  ซึ่งจัดโดยสถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 

          ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะได้ประสานขอร่วมประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรด้านการบินทั้งหลักสูตรภาคพื้นและหลักสูตรภาคอากาศ รวมถึงหารือแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆร่วมกับ สบพ. ในอนาคต ณ ห้องประชุม สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Welcomes Australian Trade and investment Commission (Austrade)

 

 

      CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, CATC executives and instructors welcomed Mr.Sanan Kahwati, Senior Trade Commissioner, Minister-Counselor (Commercial) and delegates from Australian Trade and Investment Commission (Austrade), including executives from Aviation Australia, Fly Oz and University of New South Wales (UNAW) Sydney on the occasion of their visit to the Australian Aviation Mission to Thailand 2018, organized by the Embassy of Australia in Bangkok on March 26-28, 2018

       On this occasion, the delegates also joined the meeting to discuss with CATC executives the guidelines for academic cooperation on the development of aviation courses in both the ground and air as well as to discuss guidelines for the management in various aspects at CATC meeting room.

 

 

***************************************