สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

          ว่าที่เรือตรี อาทิตย์ โหงอุ่ม ครูวิชาภาคพื้น เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Air Traffic Controller License and Rating (ATCLR) รุ่นที่ 36 และ Aerodrome Control Rating (ATCL) เป็นระยะเวลา 40 สัปดาห์ ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 3 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 46 คน แบ่งเป็นทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 38 คน ทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 5 คน และทุนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (ห้อง114)  อาคาร 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง