สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

               วันที่ 2 มิถุนายน 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้เเก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Controller License and Rating (ATCLR) รุ่นที่ 35 เป็นระยะเวลา 40 สัปดาห์ ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 34 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 17 คน, ทุนกองทัพเรือ จำนวน 10 คน, ทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัวชาวมองโกเลีย จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

************************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง