สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 40 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 – 28 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 40 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วยทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 21 คน ทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 3 คน และทุนส่วนตัวจากต่างประเทศมองโกเลีย จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 303 อาคาร D สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง