สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค จากตัวแทนของ บริษัท ASC Process System จำกัด CATC Attends the Meeting to See and Listen to the Technical Information Presentation from the Representative from the ASC Process System Company Limited.

 

      สอต. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค จากตัวแทนของ บริษัท ASC Process System จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ Autoclave ที่มีชื่อเสียงและยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยานที่ทำจากวัสดุคอมโพสิต (Aircraft Composite Material) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน.สอต. และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค จากตัวแทนของ บริษัท ASC Process System จำกัด เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบห้อง Aircraft Composite Workshop ของศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาให้มีความทันสมัยและใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีระดับสูงของโลก ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมฯอู่ตะเภาจะถูกจัดตั้งขึ้นในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ภายใต้โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลไทยพยายามผลักดันให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาค

        

       ATSC attended the meeting to see and listen to the technical information presentation from the representative from the ACS Process System Company Limited, a company which manufactured Autoclave. The Company provides the world’s number one selling product, Autoclave, and it has the reputation. The Autoclave was used in the forming of aircraft composite material. The technical information, presented in the meeting, could be used in the designing of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao.

      On October 18, 2019, Mr. Yossanun Korsakulpanich, Acting Chief of ASTC and staff attended the meeting to see and listen to the technical information presentation from the representative from the ASC Process System Company Limited. The information from the presentation could be used in the designing of Aircraft Composite Workshop Room in the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao in order to be modern, up-to-dated and equipped with the world’s advanced technology. The ASTC U-Tapao will be established in the U-Tapao Airport Area and it will have been completely established within 2021. It was implemented under the Eastern Airport City Project. The Thai Government has efforts to promote the ASTC U-Tapao to become the aviation hub in the region. 

 

 

***********************************************