สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Area Control Surveillance (ACS) รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนสิ้น 8 คน ซึ่งเป็นทุนจาก Civil Aviation Authority of Mongolia (MCAA) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง