สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Approach surveillance control rating (APPR) รุ่นที่ 69 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 9 คน แบ่งเป็นทุนจาก Pakistan Air Force ประเทศปากีสถาน จำนวน 8 คน และ ทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง