สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Approach Control Surveillance รุ่นที่ 72

CATC Holds the Certificate Awarding Ceremony for the Approach Control Surveillance Program, Class 72.

 

          ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Approach Control Surveillance รุ่นที่ 72 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 13 คน เป็นทุนจากประเทศปากีสถาน จำนวน 8 คน และทุนจากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

          Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the Certificate Awarding Ceremony for the Approach Control Surveillance Program, Class 72. The Approach Control Surveillance Program offered training to students from October 15 – December 13, 2019. There were 13 students attended the training in total, comprising of 8 students funded by the Pakistan Government and 5 students funded by the Bangladesh Government. The aforementioned Certificate Awarding Ceremony was held on December 13, 2019, at CATC, Bangkok.               

  

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง