สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

            พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Approach Control Procedural (APP) รุ่นที่ 25 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2561 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นทุนจากประเทศภูฎาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง