กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญศิษย์เก่า AP ทุกท่านร่วมงาน “ศิษย์คิดถึงครู”