สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่น AP-118   โดยมีนักบินฝึกหัดทุนสังกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 คน และศิษย์การบินทุนส่วนตัว จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน (Commercial Pilot License) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง