สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 116 (AP-116) จำนวนทั้งหมด 8 คน เป็นทุนจาก สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 7 คน และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 117 (AP-117) จำนวนทั้งหมด 14 คน เป็นทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง