สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 109 (AP-109) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น ทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 13 คน  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  ณ  อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2  สบพ. กรุงเทพ ฯ 

 

 

************************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง