สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 108 (AP-108) จำนวนทั้งหมด จำนวนทั้งหมด 23 คน แบ่งเป็น ศิษย์การบินจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 7 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 16 คน และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 109 (AP-109) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 25 คน  แบ่งเป็น ทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 12 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

  *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง