สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 106 (AP-106) จำนวนทั้งหมด จำนวนทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น ศิษย์การบินจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 10 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 10 คน และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 107 (AP-107) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 16 คน  แบ่งเป็น ทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 10 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

           ในส่วนของพิธีประดับปีกเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) AP-106 และ AP-107 ยังมีกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,600 ดอก สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ครูการบิน และพนักงาน สบพ. จาก ศฝบ. เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้อีกด้วย

 

 *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง