สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

      นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน
รุ่นที่
105 (AP-105) แบ่งเป็นทุนกองบินตำรวจ จำนวน 2 คน และ ทุนส่วนตัว จำนวน 18 คน
หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 48 (HP-48) แบ่งเป็นทุนกองทัพเรือ จำนวน ๓ คน
และทุนกองบินตำรวจ จำนวน ๓ คน และหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลเฮลิคอปเตอร์ (PPH) เป็นทุนส่วนตัว
จำนวน ๑ คน
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            *****************************************************************